Košík 0

Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Návod na montáž umělého kamene

Obkladové pásky z umělého kamene jsou určeny k obkladům svislých i vodorovných ploch konstrukcí nacházejících se v interiéru nebo exteriéru. Mohou to být např. podezdívky, zdi, ploty,parapetní plochy, části krbů, na něž nepůsobí bezprostřední sálání atd.
Díky svým parametrům mohou být trvale vystaveny povětrnostním vlivům, je však třeba je ušetřit přímého působení chemických rozmrazovacích látek (koncentrovaných posypových solí). Povrch obkladových prvků má vzhled opracovaného přírodního kamene. V závislosti na typu výrobku je tento povrch buď hladký, nebo bosovaný (lámaný, tesaný, štípaný). Povrch obkladových prvků nevyžaduje žádné další úpravy. Je však nanejvýš vhodné opatřit jej dlouhodobě působící impregnací, aby se zamezilo znečištění hotového díla v důsledku vlivu prostředí a nedocházelo tak k jeho předčasnému stárnutí (což se projevuje mj. například výskytem mechů, lišejníků a zelené řasy, jakož i zvýrazněním mikroskopických trhlin, které vznikají při smršťování každého cementového výrobku během procesu tuhnutí).

Montáž umělého kamene

Pro montáž obkladových desek platí běžné technologické postupy používané např. při montáži keramických obkladů. Při lepení je potřeba z každého obkladu odstranit nestabilní povrch, který vzniká na zadní straně obkladu.
S ohledem na konkrétní podmínky je třeba použít odpovídající druh lepidla . Obklady firmy DesignStone se lepí flexibilním lepidlem.  Obkládaný povrch napenetrujeme penetrací. Zabráníte tím zachycení případného sprachu na lepidlo, zpomalíte vysoušení lepidla a zabráníte pozdějšímu odpadnutí obkladu.
Při obkládání betonových ploch vystavených povětrnostním vlivům je doporučeno opatřit betonovou plochu stěrkovou izolací. Zabráníme vykvétání vápenných výkvětů z podkladu na povrch obkladových pásků. Stěrkovou izolaci je třeba použít i při obkládání trvale vlhkého podkladního zdiva, zde je však na zvážení, zda se vystavit riziku odmrznutí obkladu v extrémních podmínkách.

Spárování umělého kamene

U některých typů není bezpodmínečně nutné. Pokud je prováděno, lze použít spárovací hmoty určené ke spárování obkladových materiálů, nebo pružné tmely doporučujeme spárovací hmoty , nebo pružné tmely . Není přípustné spárovat pomocí hmot na bázi sádry nebo vápna, ani samotnou sádrou.
Při spárování je třeba zabránit znečištění okolí spáry - například zakrývací samolepící páskou. Pokud k němu již došlo, je třeba provést okamžité očištění obkladové desky.

Řezání a broušení umělého kamene

Je možné provádět rozbrušovacími kotouči určenými na řezání kamene a kameniny, nebo diamantovými kotouči. Případné dotvarování povrchu obkladových desek lze provést úhlovou bruskou, a to pomocí boční stěny řezného (resp. brusného) kotouče

Manipulace a uskladnění - Obecně

Umělý kámen je zhotoven s použitím cementu a chemických přísad. Tyto materiály určují  délku a průběh zrání a činí z něj proces, který trvá řadu týdnů.Je všeobecně známo, že cementový výrobek (bez použití chemických přísad) tuhne do jmenovité pevnosti 28 dnů při teplotě + 18 o C.
Chemické přísady používané při výrobě umělého kamene mají významný vliv nejen na konečnou pevnost materiálu, ale také na celkový průběh zrání výrobků; dávají však tomuto procesu nelineární průběh: zatímco na samém začátku po vydusání výrobku je tuhnutí materiálu extrémně rychlé (s výrobkem lze opatrně manipulovat již za 12 hodin od jeho zhotovení, což je u běžného betonového zboží typu překlady, stropnice atd. naprosto vyloučeno), dosažení jmenovité pevnosti umělého kamene nastává nikoli po 28 dnech, ale mnohem později - v horizontu 8 až 12týdnů, a to v závislosti dalších faktorech (těmi jsou především vlhkost a teplota ovzduší).
Jelikož téměř každý zákazník požaduje, aby se dodací lhůty zkrátily na minimum, výrobce se snaží i v tomto ohledu svým zákazníkům vyhovět a většina výrobků je expedována již za několik dní od dokončení zakázky - v okamžiku, kdy jsou splněny požadavky na transportní zralost. Tedy  v době, kdy již lze prvky z umělého kamene přiměřeným způsobem přepravovat a opatrně s nimi manipulovat (ať už při jejich uskladnění, či montáži), aniž by ale v této fázi dosahovaly jmenovité pevnosti, tzn. aniž by měly vlastnosti shodné s údaji uvedenými ve výsledcích průkazních zkoušek prováděných autorizovanou zkušebnou v rámci certifikačního procesu. To klade zvýšené nároky nešetrné zacházení s nimi, ať už při přepravě, nebo při další manipulaci.

Hydrofobizace výrobků z umělého kamene (impregnace)

Proč hydrofobizovat?

Umělý kámen je materiál s otevřenou strukturou (nemá glazuru), který dokáže vodu propouštět, ale do určité míry i nasáknout. Touto vlastností se vyznačují všechny cementové výrobky. Voda vnikající do výrobků ovlivňuje negativně jejich kvalitu a tím i životnost hned z několika hledisek. Zde jsou tři nejdůležitější:
 1. Pokud vodou nasáklý výrobek zmrzne, existuje značné nebezpečí jeho poškození vzniklým ledem. Voda, jak je známo, je prakticky nestlačitelná a jestliže změnou skupenství z kapalného na pevné zvětšuje svůj objem, vznikají síly, které dokážou roztrhat i skalní masivy.
 2. Pronikání vody do neošetřeného cementového výrobku způsobuje částečné uvolňování vápenatých sloučenin a tím dochází k vytváření sice neškodných, ale velmi nevzhledných výkvětů vzdáleně připomínajících plísně. Jestliže takto voda působí trvale, vznikají masivnější útvary v podobě např. „krápníků" zavěšených pod betonovými mosty, lze však spatřit i několik centimetrů silné vápenaté usazeniny na některých částích betonových konstrukcí přicházejících často do styku s vodou (např. přehradní hráze).
 3. U neimpregnovaného cementového výrobku, který je vystaven povětrnostním vlivům, dochází k předčasnému stárnutí, tj. ke znehodnocování nejprve jeho vzhledu, později i jeho fyzikálních vlastností, čímž se zkracuje životnost díla. Neošetřený výrobek se vyznačuje nejen sklonem k abnormálnímu znečištění (včetně optického zvýraznění mikroskopických trhlinek, jež standardně vznikají smršťováním veškerých betonů při procesu tuhnutí), ale je velmi náchylný k uchycení nižších forem vegetace - mechů, lišejníků, zelené řasy - jejichž odstranění je mimořádně obtížné.
Nejde však jen o působení vody: velmi rozšířeným problémem je vsakování mastnoty do neošetřených cementových výrobků, ať už se jedná o dlažby či betonové plochy v dílnách, u čerpacích stanic, ale i o obklady a dlažby z umělého kamene použité u krbů, v nichž je prováděno grilování.
Z toho, co bylo uvedeno výše, vyplývá, že k tomu, aby umělý kámen sloužil svému účelu co nejdéle a nezačal předčasně stárnout, je třeba jej po provedené montáži hydrofobizovat.

Je nutné hydrofobizovat výrobky umístěné v interiéru?

I u cementových výrobků použitých v interiéru (zejména jsou to již zmíněné obklady krbů a dlažby kolem nich) má hydrofobizace svůj význam: jejím provedením zabráníme proniknutí nečistoty do struktury materiálu a umožníme její snadné odstranění z povrchu umělého kamene.
Nevhodné hydrofobizační prostředky znehodnotí dílo z umělého kamene
Na našem trhu existuje řada přípravků, které jsou určeny k impregnaci cementových výrobků. Výsledky dlouhodobých zkoušek spolehlivě dokazují, že jako poměrně málo účinné, resp. pouze krátkodobě působící jsou levné, vodou ředitelné hydrofobizační prostředky, obvykle silně alkalické. Jejich výrobci uvádějí schopnost působení těchto přípravků v horizontu několika let. Praktické zkušenosti např. kameníků, restaurátorů památek, ale i běžných uživatelů však prokázaly, že obchodní propagace je jedna věc a skutečnost je věc druhá. Bylo totiž zjištěno, že hydrofobizace vodorovných, tedy povětrnostními vlivy nejvíce namáhaných ploch, provedená koncem léta takovýmto levným hydrofobizačním produktem, je po jedné přestálé zimě prakticky nefunkční a tedy bezcenná (!!!). Toto konstatování platí stejnou měrou pro přírodní kámen, umělý kámen i beton.
A tak se stále častěji potvrzuje, že tyto hydrofobizační prostředky, ačkoli jsou i v současnosti ještě velmi populární, byly již překonány a jejich použití nelze doporučit. Obnova hydrofobizace po uplynutí její životnosti je totiž velmi problematická - zejména pokud už došlo k znečištění díla, které má být znovu hydrofobizováno (tj. získalo již „patinu"). Pak je opakovanou hydrofobizací impregnována i nečistota usazená na umělém kameni, stává se prakticky neodstranitelnou, dílo je z estetického hlediska trvale znehodnoceno a těžko se najde zákazník, jemuž by takovýto stav vyhovoval.
Při hydrofobizaci se ve vlastním zájmu vyhýbejte použití alkalických agresivních žíravin typu LUKOFOB, které působí velice krátkodobě a na ošetřovaném povrchu v řadě případů způsobují neodstranitelné skvrny. Pozn.: na dekorativní výrobky z umělého kamene, které obsahují jako pojivo pryskyřice, se použití LUKOFOBU nedoporučuje. V praxi se potvrdilo, že jeho působením dochází k rozložení pryskyřic a tím ke zničení ošetřovaných výrobků.
Poměrně často se objevují dotazy, zda lze k hydrofobizaci umělého kamene použít tzv. vodní sklo. Odpověď zní NIKOLI !!! a důvody jsou nejméně tři:
 1. vodní sklo je alkalická žíravina, která nevyhovuje k ošetření umělého kamene svým chemickým složením;
 2. vodní sklo není schopno zajistit hloubkovou chemickou reakci v cementovém výrobku, působí tedy pouze na povrchu a krátkodobě;
 3. vodní sklo na výrobcích z umělého kamene způsobuje vznik velmi nevzhledných neodstranitelných skvrn a jeho použití proto představuje naprosto spolehlivý způsob, jak dílo z umělého kamene trvale znehodnotit.
Z výše uvedených důvodů je pro veškeré výrobky z umělého kamene použití vodního skla přímo zakázáno.

Osvědčené hydrofobizační prostředky

Nejúčinnější, dlouhodobě působicí hydrofobizační prostředek hledal výrobce již od samého zahájení své činnosti. Praxe ukázala, že jako optimální se po vyhodnocení řady zkoušek jeví REPESIL . Je chemicky neutrální a je právem považovaný za nejlepší prostředek tohoto druhu na světě, což bylo to prokázáno i nezávislými analýzami. Obsahuje speciální polymery s extrémní životností (poločas rozpadu polymerů činí cca 200 let). Jestliže levné vodou ředitelné hydrofobizační prostředky působí na ošetřený materiál do značné míry pouze jako „nátěr",  zmíněný produkty pronika hluboko do výrobku a vytváří tam v důsledku chemické reakce s všudypřítomnou křemičitou složkou materiálů vodoodpudivé sloučeniny s dlouhodobým účinkem.
Pozn.: REPESIL je mimo jiné speciálně určený k ošetření cementových výrobků proti znečištění oleji a mastnotou, ať již jde o plochy kolem ohnišť a krbů, nebo o podlahy garáží a dílen. Uvedený prostředek zamezuje proniknutí olejů do struktury dlaždic a mastnota zůstává ve formě drobných kapek pouze na jejich povrchu, odkud ji lze snadno setřít.
Přípravky SCHOMBURG mohou zákazníci zakoupit v prodejně naší firmy.  Výrobky lze použít nejen na umělý kámen, ale i na betony, některé druhy omítek, cihelné zdivo a mnoho druhů přírodního kamene (zejména opuku a pískovec). Obecně lze říci, že k hydrofobizaci umělého kamene je optimální REPESIL. Podrobný návod k použití obdrží zákazníci spolu s příslušným výrobkem.

Jak hydrofobizovat?

 1. Hydrofobizuje se hotové (sestavené) dílo.
 2. Teplota prostředí by měla se měla pohybovat v rozmezí určeném v návodu k hydrofobizačním přípravku.
 3. Při nízkých teplotách přestává hydrofobizační prostředek reagovat s ošetřovaným materiálem a hydrofobizace bude neúčinná.
 4. Chybou je hydrofobizovat sluncem rozpálené výrobky: v tom případě prostředek nepronikne do hloubky materiálu.
 5. Výrobky musí být dostatečně vyschlé, ale nikoli přeschlé například dlouhodobým uskladněním v uzavřených prostorách s velmi nízkou vzdušnou vlhkostí (pak by nastala nedostatečná hydrofobizace popsaná v bodě d/).
 6. V návodech se sice připouští hydrofobizace částečně vlhkých cementových prvků, v žádném případě ale neprovádějte hydrofobizaci plotových tvárnic (bloků), u kterých ještě nevyschla vnitřní betonová výplň! Tím by došlo k uzavření vody v bloku a pokud se nestačí před zimním obdobím dostatečně odpařit, způsobí její zmrznutí poškození bloků dvojím možným způsobem: buď dojde k roztržení bloků v celé síle jejich stěn, nebo vzniklý led odtrhne hydrofobizovanou vrstvu umělého kamene od zbytku bloku, případně od hlavice na bloku umístěné.
 7. K hydrofobizaci používejte výhradně prostředky s dlouhodobou životností 

Manipulace a přeprava

Ze zákona platí, že odpovědnost za škody vzniklé na výrobcích během přepravy nese ten, kdo přepravu provádí.Pro přepravu výrobků z umělého kamene je nezbytné dodržet následující zásady:
 1. Dopravní prostředky používané k odvozu zakázek musí jak svou nosností, tak velikostí ložné plochy přinejmenším odpovídat hmotnosti a objemu zakázky. Bohužel je téměř pravidlem, že čím je zakázka větší, tím menším vozidlem si pro ni zákazník přijede. Tak se však výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku škody na výrobcích během přepravy.
 2. Palety s výrobky z umělého kamene nelze dávat na sebe.
 3. Riziko poškození paletizovaných výrobků při přepravě je podstatně menší, nežli u výrobků převážených volně a zákazníci by ve vlastním zájmu měli s paletizací souhlasit.
 4. Pohledové stěny volně ložených přepravovaných výrobků se bez použití měkkých, dostatečně silných prokladů nesmějí dotýkat ani navzájem, ani jednotlivých částí vozidla (postranic atd.). Propaletizovaný umělý kámen platí: pokud je obrys zafoliovaných výrobků shodný nebo větší, nežli půdorys palety, je třeba zajistit existenci dostatečných mezer jak mezi jednotlivými paletami, tak mezi paletami a postranicemi či kabinou vozidla po celou dobu přepravy (to znamená zvolit takový způsob jízdy, aby při něm nedošlo k posunutí palet a jejich opření se o části vozidla, nebo o sebe navzájem). Má-li zákazník v úmyslu vézt výrobky volně ložené, budou mu při nakládce poskytnuty prokladové kartony; vůbec však není na závadu, když si sám doveze dostatečné množství vhodného materiálu k proložení výrobků (ideální jsou staré přikrývky nebo obdobné textilie, které samy o sobě umožňují nesrovnatelně lepší fixaci výrobků, nežli karton).
 5. Obklady:Z hlediska možnosti poškození je to nejchoulostivější skupina výrobků z celé nabídky výrobce. Jsou velmi křehké a při nevhodně provedené přepravě náchylné k odření pohledové plochy. Obvykle bývají expedovány ve vratných plastových přepravkách(hmotnost jedné přepravky s obklady se rovná přibližně 30 kg).
  1. S přepravkami obsahujícími obklady je nutno zacházet velice šetrně, při nakládce a vykládce jimi nelze házet (!!!).
  2. Způsob jízdy během přepravy obkladů musí být velmi opatrný a musí odpovídat vlastnostem přepravovaného nákladu. Nepřiměřeně rychlá jízda může způsobit vzájemné odření, nebo i zlámání obkladů v důsledku nadskakování vozidla a působení odstředivých sil v zatáčkách čipři prudkých rozjezdech a brzdění.
  3. Přeprava obkladů na přívěsném vozíku za osobním automobilem je ze všech variant tou nejrizikovější a je třeba se jí pokud možno vyhnout. Neexistuje horší způsob transportu, nežli převážet několik málo přepravek s obklady na poskakujícím, nevhodně odpruženém a nedostatečně zatíženém přívěsu. Je-li to alespoň trochu možné, je třeba vézt obklady pouze v autě (pokud se vejdou).
Pozn.: požadavky na velice šetrný způsob přepravy uvedené v odstavci 5 platí do značné míry pro transport schodišťových prvků (stupnic a podstupnic), zejména jsou-li převáženy volně ložené.

Skladování výrobků z umělého kamene před jejich montáží

Jestliže nelze výrobky z umělého kamene ihned namontovat, je nutno splnit dva požadavky: zabránit zprahnutí materiálu a zamezit jeho znečištění.
 1. Cement obsažený v materiálu, z nějž je umělý kámen vyráběn, musí mít ke svému ztvrdnutí dostatečný objem vody. Jestliže se tak nestane, proces zrání se přeruší a dochází k jevu, nazývanému zprahnutí, kdy výrobek sice vyschnul, ale nestačil ztvrdnout a nemá tudíž potřebnou pevnost. Aby se tak nestalo, je třeba umělý kámen umístit na stinné místo, pokud možno ne pod střechu (u paletizovaných prvků po sejmutí ochranné folie z palet a odstranění prokladového kartonu (!!!)), kde mu bude zajištěno dodání nezbytné vody pomocí dodatečného opakovaného kropení. Množství potřebné vlhkosti je značně individuální v závislosti na teplotě a vlhkosti ovzduší, umělý kámen by však měl po dobu minimálně prvních dvou týdnů od jeho vyrobení být trvale vlhký. Platí zásada, že CEMENTOVÝ VÝROBEK MUSÍ ZTVRDNOUT, NIKOLI VYSCHNOUT! Z hlediska ročního období nastává možnost zprahnutí především při letních vedrech, zatímco při deštivém počasí a nižších teplotách (míněno nad bodem mrazu) je toto nebezpečí prakticky nulové. Jsou-li ještě nevyzrálé výrobky montovány ihned po jejich expedici, je riziko zprahnutí do značné míry sníženo, neboť cement obsažený v umělém kameni přijme potřebné množství vody z mokrých procesů použitých při montáži (platí to především u plotů, kde vlhkost betonové výplně sloupkových a podezdívkových bloků slouží jako zdroj vody pro umělý kámen). Záleží však na konkrétních podmínkách a je pravděpodobné, že např. u obkladů lepených během letních veder na podezdívku domu (vystavenou slunečnímu záření a nacházející se pod přesahující střechou) bude dodatečné několikeré zakropení hotového díla do doby vyzrání obkladů naprosto nezbytné.
 2. Je třeba zabránit znečištění výrobků předtím, než budou namontovány a opatřeny hydrofobizačním nátěrem. (Pozn.: Nutnost co nejdříve odstranit prokladové kartony u paletizovaných výrobků, aby od nich nedošlo k obarvení umělého kamene, byla zmíněna v předchozím textu). V případě uskladněných prvků z umělého kamene hrozí znečištění dvojího druhu: trusem ptáků a rozstřikujícím se blátem při deštích nebo při dodatečném kropení výrobků. Obojímu lze předejít tím že výrobky nebudou pokládány přímo na zem, ale jsou vhodně podloženy (nebo umístěny na zpevněné plochy, kde bláto nevzniká), a v době mezi kropením se shora zakryjí např. folií.

Některé specifické znaky umělého kamene:

Výkvěty - Občas může dojít u umělého kamene k výskytu tzv. vápenných výkvětů (průnik volného vápna, které je součástí betonových obkladů a dlažeb, popřípadě jenž se uvolňuje z lepidla a nebo z montážního podkladu, na povrch betonových výrobků.
Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na umělým kameni nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu.
Vlivem meteorologických podmínek a běžného použití, zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnání a sjednocování.
Rovněž mohou vznikat při výrobě na lícové straně umělého kamene drobné vzduchové bublinky, které nemají vliv na užitné vlastnosti výrobku.
Způsob odstranění výkvětu:
1. Celou plochu umělého kamene na níž se vyskytuje tzv. výkvět omyjeme nejlépe vysokotlakým čističem (Wapem) s pracovním tlakem min.120 až 150 barů. Do vody doporučujeme přidat malé množství kyseliny octové nebo citronové (max.3%)
2. Následně je možné plochu umělého kamene ošetřit hydrofobizačním prostředkem, což zabrání dalšímu možnému výskytu výkvětů. Při ošetření hydrofobizačním prostředkem je nutno pokrýt celou plochu včetně spar.
I když používáme nejnovějších technologií k výrobě umělého kamene, tak nelze zabránit vzniku těchto barevných odlišností a výkvětů.
Vzniklé rozdíly můžou mít různou intenzitu. Skutečnost, že výskyt výkvětu neovlivňuje kvalitu výrobku ani užitné vlastnosti, svědčí ten fakt, že výskytem výkvětu se nezabývá žádná norma a žádný předpis pro betonové výrobky. Evropské normy pro betonové dlaždice a výrobky z betonu pouze uvádějí, že k výskytu výkvětu může dojít, ale nemají žádný vliv na kvalitu výrobku a nejsou považovány za významné (VIZ ČSN EN 1338/2003, odst. 5.4. Vizuální hlediska) Z toho důvodu nelze uznat jejich výskyt za vadu výrobku.
 

Doporučujeme